ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 25 Ιουλίου 2020

Στάθης Γρηγόριος, Διακο Διονύσης Φιρφιρής. Ο πρωτοψάλτης του Πρωτάτου του Αγίου Όρους. Επιμνημόσυνο σημείωμα
Στάθης Γρηγόριος, 
«Διακο Διονύσης Φιρφιρής. Ο πρωτοψάλτης του Πρωτάτου του Αγίου Όρους. Επιμνημόσυνο σημείωμα», στο: Τιμή προς τον διδάσκαλον. Έκφραση αγάπης στο πρόσωπο του καθηγητού Γρηγορίου Θ. Στάθη, σ. 899-902.
Αθήνα 2001