ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

Δαμιανός ιερομόναχος Βατοπαιδινός (β´ μισό 17ου αι.-αρχές 18ου αι.), Εν Σιναίω τω όρει / Damian hieromonk of Vatopedi monastery (2nd half of 17th c.-early 18th c.), On the mountain of Sinai


Δαμιανός Βατοπαιδινός (ακμή 1670-1700), 
Εν Σιναίω τω όρει. Ήχος γ´
Ψάλλει ο μητροπ. Πατρών Νικόδημος Βαλληνδράς (1915-2008)

Damian of Vatopedi monastery (flourishing between 1670-1700)
On the mountain of Sinai. Third Tone
Chanting: Metropoletan of Patras, Nikodimos Vallindras (1915-2008)