ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

Χριστός Ανέστη, αγιορείτικο / Christ is Risen, Athonite traditional

Χριστός Ανέστη, ήχος πλ. α' , μέλος αργόν (Αγιορείτικο)

Christ is Risen, Plagal First Tone, slow movement (as it is chanted on Mount Athos)