ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977), Ενώτισαι τους στεναγμούς της ψυχής μου... / Theophanes of Vatopedi (born 1977), O Saviour, hear the sighing of my soul


Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977),
Ενώτισαι τους στεναγμούς της ψυχής μου, ήχος α´
Καλοφωνικός ειρμός Μεγάλης Τετάρτης
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων
Από το CD: "Μεγάλη Τετάρτη"

Theophanes of Vatopedi (born 1977),
O Saviour, hear the sighing of my soul, First Tone
Kalophonic hirmos of Great Wednesday,
Chanting: The Choir of Vatopedi
From the CD: Great Wednesday