ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 4 Ιουλίου 2020

Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), Ο ουρανός και η γη / Matthew of Vatopedi (1774-1849), The heaven and the earth


Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849), 
Ο ουρανός και η γη. Ήχος Α´
Ιδιόμελο της λιτής του Μεγάλου Εσπερινού των Χριστουγέννων
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων

Matthew of Vatopedi monastery (1774-1849), 
The heaven and the earth. First Tone 
Chanting: Choir of Vatopedi Brethren