ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Ευλογήσατε τον Κύριον Εμμανουήλ παιδίον / Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341), Praise the Lord, the child Emmanuel

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), 
Ευλογήσατε τον Κύριον Εμμανουήλ παιδίον, ήχος α´ 
Λατρινός πολυέλεος Χριστουγέννων.
Ακολουθεί κράτημα τε-ρι-ρεμ. 
Ψάλλει ο Θανάσης Δασκαλοθανάσης.
Ηχογράφηση: Νοέμβριος 2014

Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341), 
Praise the Lord, the child Emmanuel, First Tone
Polyeleos of the Feast of Christ Nativity, from Latros
Followed by a kratema te-ri-rem.
Chanting: Thanasis Daskalothanasis
Recording: November 2014 

Για το μουσικό κείμενο / For music text: εδώ / here

Βιβλιογραφία: