ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), Πολυέλεος, Δούλοι Κύριον / Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), Polyeleos, Servants of the Lord

Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866), 
Πολυέλεος, Δούλοι Κύριον, πλ. β´
Ψάλλει η Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης, Χοράρχης: Αντώνιος Αλυγιζάκης
Από τον δίσκο: Ιωάσαφ Διδάσκαλος Διονυσιάτης. Μουσικοί θησαυροί Αγίου Όρους. Άγιον Όρος 1998

Joasaph of Dionysiou monastery (†1866), 
Polyeleos, Servants of the Lord, Plagal Second Tone
Chanting: The University Byzantine Choir of Theeslaoniki, Choir master: Antonios Alygizakis
From the CD: Joasaph the Master, from Dionysiou monastery. Musical Treasures of Mount Athos. Mount Athos 1998