ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

Παγκράτιος Ιβηρίτης (α΄μισό 17ου αι.), Κράτημα Χερουβικού / Pankratios of Iviron monastery (1st half o 17th c.), Kratema of the Cherubic hymn

Παγκράτιος ιερομ. Δομέστικος μονής των Ιβήρων, 
Κράτημα Χερουβικού, ήχος α´
Ψάλλουν οι «Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης», χοράρχης: Αχιλλεύς Χαλδαιάκης

Pankratios hierom. Domestik of the Iviron monastery
Kratema from the Cherubic hymn, First Tone
Chanting: "The Maïstores of the Art of Chant", Choir Master: Ach. Chaldeakis

Από τον ψηφιακό δίσκο του Β´ Διεθνούς Συνεδρίου: «Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης»,  Αθήνα 15-19 Οκτωβρίου 2003: Ψάλατε συνετώς τω Θεώ, Β´.
Παραγωγή: Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας. Αθήνα 2003

From the CD of the Second International Congress: "Theory and Praxis of the Art of Chant", Athens, 15-19 October 2003
Production: Holy Synod of the Church of Greece and the Institute of Byzantine Musicology, Athens 2003