ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Ρωμανός Βατοπαιδινός (1889-1966), Τέσσερα ιδιόμελα των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων / Romanos of Vatopedi (1889-1966), Four idiomela from the Great Hours of Christmas

Ρωμανός Βατοπαιδινός (1889-1966) (διασκευή μελών Ιακώβου Πρωτοψάλτη), 
Τέσσερα ιδιόμελα των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων 
• Βηθλεέμ ετοιμάζου..., Τάδε λέγει Ιωσήφ..., ήχος πλ. δ´
• Ούτος ο Θεός ημών..., ήχος πλ. β´
• Ιωσήφ, ειπέ ημίν..., ήχος γ´
Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών πατέρων
Από το CD: «Βατοπαιδινή Μουσική Βίβλος Α´» - Ύμνοι των Χριστουγέννων, . Άγιον Όρος 1995

Romanos of Vatopedi (1889-1966), (arrangement of Jacob's Protopsaltis chants)
Four idiomela from the Great Hours of Christmas
Make ready, O Bethlehem..., Joseph spoke thus..., Plagal Fourth Tone
This our God..., Plagal Second Tone
Tell us, Joseph..., Third Tone
Chanting: The Choir of Vatopedi Fathers.
From the CD: "The Vatopedi Musical Bible I" - Christmas Hymns, Mount Athos 1995