ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020

Αγαθάγγελος Βατοπαιδινός (18ος αι.) / Agathangelos of Vatopedi monastery (18th c.)

Η μοναδική φορά που συναντούμε το όνομα του Αγαθαγγέλου είναι σε κτητορικό σημείωμα του κώδικα Βατοπαιδίου 1288 (Ανθολογία του 18ου αιώνα), στην οποία αναφέρεται: Το παρόν υπάρχει καμού του Αγαθαγγέλου μοναχού, μουσικού Βατοπαιδινού του Βυζαντίου.

Πηγή: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου