ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020

Λέγε Συμεών (Καρεώτικο) / Tell us Symeon (according to the tradition of Karyes)

Λέγε Συμεών, ήχος α´
Στιχηρά Υπαπαντής (Καρεώτικο)
Ψάλλει ο ιεροδιάκονος Ιωάσαφ Καρεώτης (1910-1993)

Tell us Symeon, First Tone
Stichera from the Feast of Hypapanti (according to the tradition of Karyes)
Chanting: Hierodeacon Joasaph Kareotis (1910-1993)

O ιεροδιάκονος Ιωάσαφ, κατά κόσμον Μορφούτσικος Ανακρέων του Φωτίου, γεννήθηκε στους Μυτιληνούς Σάμου το έτος 1910, προσήλθε στο Άγιον Όρος το 1928 και εκάρη μοναχός το 1930. Ανήκε στη συνοδεία των Ιωασαφαίων ζωγράφων των Kαρυών. Το φωτογραφικό εργαστήριό τους λειτούργησε από τη δεκαετία του 1930 μέχρι τη δεκαετία του 1960