ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020

Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977), Την μητέρα σου προσάγει σοι / Theophanes of Vatopedi monastery (born 1977), Your Mother is Led to You

Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977), 
Την μητέρα σου προσάγει σοι, ήχος α´
Θεοτοκίον
Ψάλλει ο βυζαντινός χορός «Τρόπος», χοράρχης: Κωνσταντίνος Αγγελίδης
Από το CD: Η Αθωνίτισσα Θεοτόκος. Αθήνα 2009


Theophanes of Vatopedi monastery (born 1977), 
Your Mother is Led to You, First Tone
Theotokion
Chanting: The Byzantine Choir "Tropos", Choir Master: Constantinos Angelidis
From the CD: The Theotokos of Athos. Athens 2009