ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Γεράσιμος ιεροδ. Λαυριώτης (β´ μισό 18ου αι.) / Gerasimos hierodeacon of Great Lavra (2nd half of 18th c.)

Ο Γεράσιμος Λαυριώτης ήταν Έλληνας ιεροδιάκονος και μελουργός που έζησε στο β´ μισό του 18ου αι. Από την προσωνυμία φαίνεται να έζησε στη Μεγίστη Λαύρα του Άθω. Αυτό επιβεβαιώνεται και έμμεσα από το γεγονός ότι όλες οι συνθέσεις του είναι γνωστές μόνο από χειρόγραφα του Αγίου Όρους. 

Αυτόγραφό του διασώζεται στο Αναστασιματάριο του Γερμανού μητρ. Νέων Πατρών (Κουτλουμουσίου, αρ. χφ 416, β´ μισό 18ου αι.) αν και ο κωδικογράφος δεν μνημονεύεται και δεν υπάρχουν στον κώδικα δείγματα των συνθέσεών του. Ένας άλλος κωδικογράφος παρόμοιας συλλογής (Διονυσίου, αρ. χφ 575 του έτους 1764) ονομάζεται Γεράσιμος, δομέστικος της Λαύρας.

Με το όνομα του Γερασίμου είναι γνωστά τα εξής μέλη:
• Κοινωνικό Κυριακών, ήχος α´ (επιγραφόμενο και νάος, προφανώς ως περιγραφή του ήχου) και ήχος β´ [Παντελεήμονος, αρ. χφ 1012, έτους 1768] [Αγίου Παύλου, αρ. χφ 37, β´ μισό 18ου ] [Ξηροποτάμου, αρ. χφ 313, έτους 1794] [Δοχειαρίου, αρ. χφ 359, τέλη 18ου αι.].

Πηγή: