ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020

Νικόλαος Δοχειαρίτης (1781-1846), Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών / Nikolaos of Docheiariou monastery (1781-1846), Praise ye the Lord from the Heavens

Νικόλαος Δοχειαρίτης (1781-1846),
Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ήχος πλ. β´
Εκλογή στην εορτήν των παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ
Ψάλλουν οι χοροί ψαλτών: «Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης», με χοράρχη τον καθηγητή Αχιλλέα Χαλδαιάκη και «Tronos», με χοράρχη τον αρχιδιάκονο Mihail Bucă
(στο 1:06:06 από τη συνολική διάρκεια της ηχογράφησης)

Nikolaos of Docheiariou monastery (1781-1846),
Praise ye the Lord from the Heavens, Plagal Second Tone
Sequence sung at the Feast of the Archangels
Chanting the Choirs: "Maistores - Masters of the Chanting Art", Choir master: Prof. Achileas Chaldeakis and "Tronos", Choir master: Archdeacon Mihail Bucă
(at 1:06:06 of the video duration)