ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.), Άνωθεν οι προφήται / Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341), From Above the Prophets Foretold of You

Ιωάννης Κουκουζέλης (1270-1341 περ.),
Άνωθεν οι προφήται, (το συντετμημένο Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου), ήχος βαρύς
Ψάλλει ο Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Πέραν.
Ηχογράφηση: Γαλλική Ένωση, 1963 
Από τη σειρά: Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία. Ζωντανές Ηχογραφήσεις (1956-1966). Επιμέλεια: Μανόλης Χατζηγιακουμής

Ioannes Koukouzeles (1270-ca 1341),
From Above the Prophets Foretold of You, (shorten version of Constantinos Protopsaltis), Plagal Third Tone (Grave)
Chanting: Association of Friends of Music in Peran.
Recording: Union Française 1963
From the Collection: Musical Archives from the Patriarchate of Constantinople. Live Recordings (1956-1966). Editor: Manolis Chatzijakumis