ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Νεκτάριος Βλάχος (1808-1905), Άξιόν εστιν / Nektarios Vlachos (1808-1905), Axion estin

Νεκτάριος Βλάχος (1808-1905),
Άξιόν εστιν, ήχος α´
Ψάλλει ο Ιωάννης Αρβανίτης
Ζωντανή ηχογράφηση από τον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων (οδός Σόλωνος), Αθήνα 30 Ιουνίου 2019

Nektarios Vlachos (1808-1905),
Axion estin, First Tone
Chanting: Ioannis Arvanitis
Live recording from the church of the Holy Unmercenaries (Solonos str.), Athens 30 June 2019