ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020

Νικόλαος Δοχειαρίτης (1781-1845/46), Λόγον αγαθόν / Nikolaos of Docheiariou monastery (1781-1845/46), My heart is overflowing with a noble theme

Νικόλαος ιερομ. Δοχειαρίτης (1781-1845/46), 
Λόγον αγαθόν, ήχ. α´ 
Πολυέλεος θεομητορικών εορτών
Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου, χοράρχης: Ανδρέας Λανάρας

Nikolaos of Docheiariou monastery (1781-1845/46),
My heart is overflowing with a noble theme, First Tone
Polyeleos of Theotokos Feasts
Chanting: The Byzantine Choir of Agrinio, Choir Master: Andrew Lanaras