ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ (14ος-20ός αι.) / ATHONITE CHANT COMPOSERS (14th-20th c.)

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Κοσμάς Δοχειαρίτης (τέλη 18ου αι.-αρχές 19ου αι.), Ανοιξαντάρια / Cosmas of Docheiariou monastery (late 18th c.-early 19th c.), Anoixantaria

Κοσμάς Δοχειαρίτης (τέλη 18ου αι.-αρχές 19ου αι.), 
Ανοιξαντάρια, ήχος πλ. δ´
Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ, Χοράρχης: Κωνσταντίνος Αθ. Αγγελίδης
Από τον δίσκο: Κλασική Εκκλησιαστική Μουσική, Σπουδή 1, Αθήνα 2015

Cosmas of Docheiariou monastery (late 18th c.-early 19th c.), 
Anoixantaria, Plagal Fourth Tone
Chanting: TROPOS Byzantine Choir, Choir master: Constantinos Ath. Angelidis
From the CD: Classical Church Music, Study 1, Athens 2015